Höga krav när Swedbank skapar ett nytt kontor!

Kraven inför skapandet av Swedbanks nya kontor på Malmskillnadsgatan 32 har varit högt ställda. Acnl har med en egen representant ingått i styrgruppsmöten, projektmöten och haft projektansvar för teknikgruppen när standarden för datanätuppbyggnaden fastställts.

Beställare av uppdraget var Swedbank som efter en hyresgästanpassning själva skall använda lokalerna som sitt kontor. I uppdraget ingick att förse plan 5 till plan 12 med en hyresgästinstallation som är anpassad till Swedbanks kravspecifikation. De nya lokalerna ska också anslutas till Swedbanks befintliga kontor i kvarteret Trollhättan 33 med fiberkablar för data- och IP-telefoni. Till varje plan har ett datakommunikationsrum installerats och försetts med UPS- och reservkraft.

I Acnl:s uppdrag har projektering av kanalisation, kraft, belysning, data, brand- och utrymningslarm ingått.

 

 


 

 

 

 

 

 

  

Konsult inom tele för swedbank