Marinmuseet i Karlskrona får ett spännande tillskott

Byggherren Statens fastighetsverk skall för Statens Maritima museer utföra en tillbyggnad för ny utställningshall avsedd för visning av ubåten Neptun.

Tillbyggnaden är planerad att ansluta direkt mot museibyggnaden och kommer innehålla ny utställningshall i vilken den tidigare ubåten i svenska flottan HMS Neptun skall visas för publik. Inom utställningshallen kommer även den betydligt mindre ubåten HMS Hajen att inrymmas som i nuläget är uppställd för visning utomhus. Ubåten HMS Neptun kommer att kunna beskådas från alla sidor men även underifrån till tornets topp. Besökare skall även kunna uppleva HMS Neptuns spännande interiör, för att underlätta tillgängligheten planeras nya öppningar i skrovet.
En del av projektets ambition är att skapa en utställningshall med en atmosfär som ger besökarna en association till en ubåtsbas under det kalla kriget. Detta åstadkommer man genom rätt val av materiel i kombination med tekniska hjälpmedel.
Ubåtshallens fria golvytor skall även kunna utnyttjas vid festliga tillfällen t.ex. för middagsarrangemang. 

Kortfakta om HMS Neptun

En av tre tillverkade ubåtar i Näckenklassen
Sjösattes 6 december 1978, i tjänst 6 december 1980, utrangerades vid sekelskiftet
Deplacement i ytläge 980 ton
Deplacement i uläge 1150 ton
Längd 49,5 m, bredd 5,7 m, fart ytläge 12 knop, fart uläge 20 knop
Max dykdjup 150 m
Bestyckning 6x53 cm torpedtuber, 2x40 cm torpedtuber

Produktionen är planerad att påbörjas våren 2012 och färdigställandet skall vara avslutat hösten 2013. I Acnl´s uppdrag ingår projektering av kanalisation, kraft, belysning, brand- och utrymningslarm.