Eneby Torg - Danderyd

Enebybergs Centrum får nytt liv. Eneby Torg blir dels ett nytt bostadsområde med 111 lägenheter, dels ett levande och modernt närcentrum.

Husen får en modern utformning med mycket glas och spännande materialkombinationer. Lägenheter i flera storlekar kommer att ha balkonger, uteplatser och i vissa fall takterrasser. Lägenheternas standard och utrustning håller hög kvalitet. Husen har också skyddade innergårdar för de boende.

Produktionen av första etappen, där Enebybergs vårdcentral ingår blev klar under 2010. De första lägenheterna beräknas bli klara för inflyttning under våren 2011 och hela fastighetsutvecklingen av nya Eneby Torg ska stå klart till våren 2012.

Enebyberg är den nordligaste kommundelen i Danderyds Kommun. Enebyberg har cirka 5000 invånare och är liksom merparten av Danderyds Kommun med Danderyd, Djursholm och Stocksund ett villasamhälle. Eneby by har rötter ända tillbaks till vikingatiden. Byn omnämns i skrift för första gången i ett domsbrev som är daterat den 28 maj 1354. Då fanns tre hushåll i byn, som då låg några hundra meter väster om den nuvarande Enebybergs gård. Under 1500-, 1600- och 1700-talen hörde byn huvudsakligen till Djursholmsgodset, som ägdes av släkten Banér.

Med nya Eneby Torg ser det ut som om Enebyberg med sitt torg kan gå en spännande framtid till mötes.

För oss på Acnl har arbetet bestått av projektering av el- och telesystem åt totalentreprenören Bravida EL.