Kastellet, Kastellholmen

Den tretungade örlogsflaggan har hissats på Kastellholmen sedan 1660-talet och kanske ännu tidigare. Under slutet av 1660-talet byggdes ett litet åttkantigt kastell med flaggstång på taket. Härifrån hälsades passerande fartyg med flagg- och kanonsalut. Kastellet kom senare att användas som krutkällare, förråd och ammunitionsfabrik, men flaggningen från dess tak fortsatte.

En lördag i juni 1845 flög kastellet i luften efter ett misslyckat experiment med ammunition i ammunitionsfabriken. Smällen hördes långväga. I dess ställe byggdes ett nytt kastell i nygotisk stil efter ritningar av C. Meijer, ingenjörsöverste och Fredrik Blom, arkitekt och överste i Flottans mekaniska kår.

Den ursprungliga tanken var att kastellet skulle ha en försvarsfunktion med en bombkanon på taket till det större tornet. Det kom dock att innehålla logement, som senare byggdes om till bostadslägenheter för underofficerare. Omedelbart sydost om kastellet byggdes ett salutbatteri med 8 stycken 24-pundiga kanoner.

Flottan lämnade Skeppsholmen och kastellet 1990. I och med det halades örlogsflaggan för gott, trodde man.
Protesterna från allmänheten över den brutna månghundraåriga traditionen blev så stora att flaggan efter bara några veckor återigen vajade från kastellet. Sedan dess cyklar en värnpliktig från Livgardesdragonernas kasern på Lidingövägen till Kastellholmen varje dag för att hissa flaggan.

1935 blev Kastellet statligt byggnadsminne.

Idag används kastellet av marinens frivilligorganisationer och Sjöofficerssällskapet.

Projektet har som syfte att se över och förbättra utrymnings-möjligheterna från lokalerna. Nya utrymningsvägar har skapats via fönster och ut på utfällbar stege på fasad. Då befintliga fönster var för smala för att kunna rymma ut genom, har 2 par fönster i vardera flygel byggts om till 2 st bredare fönster.
Fastigheten har även försetts med ett trådlöst brand- och utrymningslarm, nya utrymningsskyltar och automatisk upplåsning av utrymningsvägar.

I Acnl´s uppdrag har ingått projektering av trådlöst brand- och utrymningslarmsystem, genomlysta vägledande markeringar samt styrfunktioner för upplåsning av utrymningsvägar. De utvändiga utfällbara utrymningsstegarna har försetts med belysning som tänds vid utrymning. Balkonger på övre plan har försetts med belysning som även den tänds vid utrymning.