Rinkebyakademin

På högstadiet i Rinkebyskolan går ca. 350 elever. Eleverna talar mer än 30 olika språk. Skolan organiserar undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov.
Skolan består av huvudbyggnad, idrottsbyggnad, träslöjdsbyggnad, fritidsbyggnad och en fotbollsplan. Skolan har fått nationell uppmärksamhet, kanske särskilt för sitt arbete med att ge trygghet åt elever och lärare.

Efter en brand sommaren 2010 står nu uppbyggnaden klar av det som var Rinkebyakademin.

Rinkebyakademin har som målsättning att fördjupa kunskaperna inom olika skolämnen. Elever skall kunna fördjupa sig inom t.ex. engelska, svenska och matematik på gymnasienivå redan på högstadiet.

Rinkebyakademin har även som målsättning att bedriva en meningsfull fritidsaktivitet för ungdomar som är intresserade av de ämnen och områden som idag inte erbjuds i organiserade former. Entreprenörskap, företagande och social färdighet samt arbetsmarknadskunskap skall t.ex. bli lika naturligt och intressant för ungdomar att ta del av på sin fritid som att vara del av ett basketlag eller fotbollsförening.

Entreprenaden omfattar installationer till fullt driftsatta anläggningar för kanalisation, kraft, belysning och teletekniska anläggningar.

Huset är utfört med modernt tänkande vad det gäller arkitekturen. Detta har medfört att lite extra planering och samordning har krävts för ett lyckat resultat. Som exempel kan nämnas belysningssystemet som har projekterats efter högt ställda krav både med tanke på energiförbrukning och prestanda.