Slättgårdsskolan 

Skolans ursprungliga gymnastikhall har för några år sedan förstörts i en brand. Nu får äntligen skolan en ny idrottshall med bl.a. fullstort mått för basketboll.

Den nya idrottshallen får en annan placering på skoltomten, mitt emot skolan och inramar därmed skolgården. Den befintliga skolbyggnaden är utförd i rött tegel och är klassad som värdefull i Stadsmuseets bedömning och idrottshallen anknyter till skolbyggnaden med fasader i rött tegel, kompletterat med inslag av bl.a. klinker.

Hallen blir rikligt utrustad med utrustning för idrott och gymnastik och kommer att byggas med genomgående hög kvalitet på materialval och den senaste tekniken med närvarostyrd belysning och sensorstyrda duschar.

Arbetet har inneburit en samordning dels med övriga arkitekter och teknikkonsulter för gestaltning och teknik samt med skolan, utifrån de önskemål de haft på hallens utformning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration gjord av Cedervall arkitekter