Stena Fastigheters huvudkontor, Stockholm

Ombyggnaden av Stena Fastigheter Stockholm AB´s huvudkontor på Drottninggatan utfördes under juni tom augusti månad 2011. Stena Fastigheter Stockholm AB vilka är fastighetsägare för ett flertal fastigheter i Stockholm.

I Acnl´s uppdrag ingick projektering av el- och teleinstallationer inom plan 6 och 7. Samtliga befintliga installationer inom kontorsplanen demonterades.

Belysning för allmänbelysning utfördes med infällda armaturer försedda med mikroprismatisk optik. Ny kanalisation för arbetsplatser utfördes med fönsterbänkskanalisation.

Inom pausrum och samtalsrum utgörs belysningen av pendlade miljöarmaturer, för belysning av korridor och korridorväg monterades en lysrörsramp längs hela korridoren.

Teleinstallationer utfördes bland annat av ett utrymningslarm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden kommer från Arkitekt MER Solution, fotograf Luca Mara