S:t Görans sjukhus, huvudentré

Uppdraget omfattar projektering av el- och telesystem för nytt telefonistrum och nytt bibliotek lokaliserat i huvudentrén på S:t Görans sjukhus. Ingående installationssystem har varit kraft med lokal UPS anläggning och belysning samt brandlarm och fastighetsnät.

Projektet har genomförts i nära samarbete med övriga konsultkategorier såsom arkitekt, VVS-konsult och brandskyddskonsult.
Verksamheten har under projekteringen varit i full drift och under ombyggnaden placerats i tillfälliga lokaler. Detta har ställt stora krav på flexibilitet och noggrannhet hos konsultgruppen som helhet.
Fastighetsägarens och hyresgästens höga ambitionsnivå med de nya lokalerna har inneburit en omfattande samordning mellan gestaltning och materialval.