Förskola Beckombergavägen

Fågelperspektiv

2013-05-20

En ny förskola byggs på Beckombergavägen 76 i Norra Ängby, Bromma

Tomten gränsar mot Kyrksjölötens naturreservat. Här har det tidigare stått en paviljongförskola.

Förskolan som byggs i ett plan rymmer fyra avdelningar med sammanlagt ca 72 barn och ca 15 personal.

Byggnaden är utformad i vinkel, där två avdelningar utgör ett "ben". Avdelningarna ligger parvis med entréer från gården. Två avdelningar delar entré, groventré, skötrum och kapprum. I den inre vinkeln mot gården ligger ett gemensamt rum, Torget. Torget är gemensamt för hela förskolan och används som matsal och vid större samlingar, föräldramöten, luciatåg, musik, dans, teater m.m.

I Acnl´s uppdrag har ingått framtagning av förslagshandlingar, bygghandlingar för el- och telesystem. Förslagshandlingar omfattar byggdelstyperna; kanalisation, kraft, belysning och kombilarmsystem (brand-, utrymnings- och inbrottslarm).