Unik 1600-talsbyggnad görs om till restaurang och hotell!

Beställare av programhandlingen är Statens Fastighetsverk som efter renovering och ombyggnation kommer att hyra ut stora delar av husen till Nobis AB för hotell- och värdshusverksamhet.

Långa Raden har stort kulturhistoriskt värde, ritade av arkitekt Nicodemus Tessin dy och uppfördes mellan år 1699-1702. Långa Raden uppfördes för att tjäna som kasern åt Kungliga Majestäts drabanter. Drabanterna utgjorde Karl XII:s elitkår och bestod i huvudsak av 200 officerare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Långa raden