Kv. Seminariet, Strängnäs

Byggherren Culmen AB skall för Strängnäs kommun renovera och i viss utsträckning bygga om, riva och bygga till en sport- och kulturarena, mer specifikt simhall, sporthall, aula och galleri.

Galleri är den gemensamma beteckningen på olika lokaler för offentlig och privat service som sammanbinder och adderas till såväl befintliga byggnader som till de andra byggnader som de ska ingå i funktionell enhet med äldreboende och vårdcentral inrymda i f.d. Thomasgymnasiet ca. 8000 m².

Runt de befintliga byggnaderna planeras nybyggnad av ca. 120 st. bostadsrättslägenheter med seniorer som målgrupp. Projektet beräknas pågå under en 3-års period.