Konsthallen, Kv. Eken 3 Marabouparken, Sundbyberg

Om- och utbyggnad av laboratorievillan med utställningshall under mark.

Laboratorievillan skall genomgå en varsam ombyggnad med ny verksamhet samt integreras under mark med en ny utställningshall under mark, totalt ca. 1800 m².

Byggherren och nyttjaren som är Maraboustiftelsen skall bedriva en konsthall i de aktuella lokalerna. Förutom utställningar ska även konstnärlig verksamhet, ateljéer etc. bedrivas. I anslutning till konsthallen ingår även en restaurang med tillhörande storkök.

Stora krav har ställts på samtliga projektörer och entreprenörer då villan och omkringliggande park är Q-märkt.

Produktionen planeras att påbörjas juni 2009 och inflyttning ske hösten 2010.
I Acnl´s uppdrag ingår projektering av kanalisation, kraft, belysning, brand- och utrymningslarm, data/telefoni, inbrottslarm samt passagekontrollanläggning.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Konsthallen, Sundbyberg