FeetFirst skopalats inom Kv Sporren i City

Europas första skogalleria har öppnat i Stockholm inom
Kv. Sporren i ett av Stockholms mest centrala lägen.
En butik på 2000 kvm av modernt snitt har iordningställts.

Då ombyggnationen har skett i lokaler som omfattas av flera äldre fastigheter har svårigheterna varit många och förmågan att utforma anpassade lösningar har varit mer eller mindre en nödvändighet.

Som en ytterligare komplikation har på grund av sitt attraktiva läge en del av butiken varit i drift under delar av ombyggnationen.

Acnl´s unika erfarenhet av projektering för hyresgästanpassningar inom butiker och köpcentrum har kommit väl till användning. I Acnls uppdrag har ingått att projektera kraft, belysning, brand- och utrymningslarm.

Fakta:
FeetFirst ägs av Nilson Group som har 231 butiker med ca 1000 heltidsanställda. I Nilson Group ingår butikskedjorna Skopunkten, Din Sko, Nilson, Jerns och Radical Sport. Inom FeetFirst kommer det att finnas sex olika butiker fördelade på tre våningsplan där det kommer att finnas ca 40 000 par skor att välja på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknikkonsult åt Feetfirst

Teknikkonsult åt Feetfirst