Etnografiska Muséet, Stockholm

Den faluröda musei-byggnaden, som ritades av Jan Gezelius och Gunnar Mattson, invigdes 1980 och fick Kaspar Salinpriset 1981. Utifrån våra stora samlingar och deras historia ges kunskap och perspektiv på vad det är att vara människa i vår föränderliga värld.

I utställningarna visas spännande föremål från världens alla hörn; Nord- och Sydamerika, Afrika, Oceanien och Asien. Dessutom japanskt tehus i parken, restaurang Babajan, hörsal, bibliotek och välsorterad butik. Statens Fastighetsverk som äger och förvaltar byggnaden skall låta renovera Museets Restaurang.

Restaurangen som idag drivs av en extern operatör under namnet Babajan huserar i lokaler som är från museets byggnation och som ursprungligen planerades som café. Ytan för kök skall utökas genom att vissa ytor tillhörande restaurangen flyttas till andra delar av museet, t.ex. omklädningsrum. Hela köket totalrenoveras och golv läggs om i matsalen .

Acnl projekterar kanalisation, elkraft, belysning och brandlarm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknikkonsulter åt Etnografiska muséet Stockholm