Världsberömda terrakottasoldater marscherar mot Stockholm!

Unikt bergrum på Skeppsholmen görs om till utställningslokaler för Östasiatiska museet. Byggherren Statens Fastighetsverk skall för Östasiatiska museets behov iordningställa och i viss utsträckning bygga om delar av bergrummet för utställningsverksamhet.

Skeppsholmens hemliga bergrum kommer inom kort till publik användning. Bergrummet var fram till 1970-talet  i händelse av krig, platsen där sjöstridskrafterna för Norra Östersjön, Finska viken och Södra bottenhavet styrdes ifrån. Berget inrymde förutom stridsledningscentral även arbetsplatser, logement, sovsalar, matsal, sjukavdelning etc.

Berget är idag helt rensat från försvarsmaktens inredning och utrustning, det enda som försvarsmakten har kvar idag är ett utrymme för personal som sköter Salubatteriet.

Produktionen är planerad att påbörjas hösten 2009 och färdigställandet skall vara avslutat hösten 2010 då delar av den världsberömda terrakottaarmén kommer på besök.

I Acnl´s uppdrag ingår projektering av kanalisation, kraft, belysning, brand- och utrymningslarm.